Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Obliczanie kwoty netto, brutto i VAT


Dzięki temu prostemu kalkulatorowi można łatwo obliczyć kwotę netto i kwotę VAT znając kwotę brutto i stawkę VAT lub odwrotnie. Należy pamiętać, że kwota brutto jest sumą kwoty netto i kwoty VAT. Kwota netto powstaje z pomniejszenia kwoty brutto o kwotę VAT.
Podatek od towarów i usług (ang. – Value Added Tax (VAT) jest to podatek od wartości dodanej, rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług (PTU).

Błąd wykonania obliczeń!
Proszę sprawdzić wprowadzone dane i powtórzyć obliczenia.
Wynik obliczeń
Kwota netto
Stawka VAT
Kwota VAT
Kwota brutto
Kalkulator kwoty netto, brutto i VAT