Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Odsetki ustawowe za zwłokę

odsetki z lokaty

Kalkulator odsetek za zwłokę umożliwia wyliczenie odsetek od podanej kwoty, w zależności od liczby dni zalegania.
Okres zalegania z zapłatą rozpoczyna się następnego dnia po terminie zapłaty. Np. jeżeli termin zapłaty przypada na 2012-05-08 (wtorek) to okres zalegania z zapłatą rozpoczyna się w dniu 2012-05-09 (środa).

Wynik obliczeń
Okres zalegania Liczba dni Stopa proc. Kwota odsetek
Kwota do zapłaty
Kalkulator odsetek ustawowych za zwłokę
PLN

Odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej.
Kalkulator odsetek ustawowych podaje wyniki, które służą jedynie do celów informacyjnych i nie można ich wykorzystywać w warunkach działania podmiotów gospodarczych.