Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni dla przekroju ceowego


Przekrój-dwuteownik
Położenie środka ciężkości
odległość punktów skrajnych od osi obojętnej "z": e = H / 2

Moment bezwładności "J":
Można wyznaczyć dzieląc figurę na prostsze, dla których momenty bezwładności są znane.

Wskaźnik wytrzymałości na zginanie "W":
W = J / e

Pole powierzchni "F":
Można wyznaczyć dzieląc figurę na prostsze, dla których pola powierzchni są znane.

Zginanie względem osi poziomej "z" zaznaczonej na rysunku. Oś przechodzi przez środek ciężkości ceownika.

Wybierz inny przekrój

Wynik obliczeń
Moment bezwładności
Wskaźnik wytrzymałości
Pole powierzchni
Oblicz moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni
mm
mm
mm
mm