Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni dla przekroju kołowego


Przekrój-koło
Położenie środka ciężkości:
e = D / 2

Moment bezwładności:
J = πD4 / 64

Wskaźnik wytrzymałości na zginanie:
W = πD3 / 32

Pole powierzchni:
F = πD2 / 4

Zginanie względem osi poziomej "z" zaznaczonej na rysunku. Oś przechodzi przez środek koła.
Wskaźniki W oblicza się ze wzoru:  W = J / e
gdzie e - odległość punktów skrajnych od osi obojętnej "z"

Wybierz inny przekrój

Wynik obliczeń
Moment bezwładności
Wskaźnik wytrzymałości
Pole powierzchni
Oblicz moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni
mm