Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni dla przekroju kwadratowego


Przekrój-kwadrat
Położenie środka ciężkości:
e = a √2 / 2

Moment bezwładności:
J = a4 / 12

Wskaźnik wytrzymałości na zginanie:
W = a3 √2 / 12

Pole powierzchni:
F = a2

Zginanie względem osi poziomej "z" zaznaczonej na rysunku. Oś przechodzi przez środek ciężkości kwadtatu (punkt przecięcia przekątych).
Wskaźniki W oblicza się ze wzoru:  W = J / e
gdzie e - odległość punktów skrajnych od osi obojętnej "z"

Wybierz inny przekrój

Wynik obliczeń
Moment bezwładności
Wskaźnik wytrzymałości
Pole powierzchni
Oblicz moment bezwładności i wskaźnik wytrzymałości na zginanie
mm