Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni dla przekroju pierścieniowego


Przekrój-pierścień
Położenie środka ciężkości:
e = D / 2

Moment bezwładności:
J = π (D4 - d4) / 64

Wskaźnik wytrzymałości na zginanie:
W = π (D4 - d4) / (32 D)

Pole powierzchni:
F = π (D2 - d2) / 4

Zginanie względem osi poziomej "z" zaznaczonej na rysunku. Oś przechodzi przez środek pierścienia.
Wskaźniki W oblicza się ze wzoru:  W = J / e
gdzie e - odległość punktów skrajnych od osi obojętnej "z"

Wybierz inny przekrój

Wynik obliczeń
Moment bezwładności
Wskaźnik wytrzymałości
Pole powierzchni
Oblicz moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni
mm
mm