Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni dla przekroju teowego


Przekrój-teownik
Położenie środka ciężkości
odległość punktów skrajnych od osi obojętnej "z": eI = Sz / F     eII = H - eI
gdzie Sz - moment statyczny przekroju względem osi "z".
moment statyczny można wyznaczyć dzieląc figurę na części, dla których położenie środków ciężkości jest znane
Moment bezwładności "J":
Można wyznaczyć dzieląc figurę na prostsze, dla których momenty bezwładności są znane.

Wskaźnik wytrzymałości na zginanie "W":
WI = J / eI     WII = J / eII

Pole powierzchni "F":
Można wyznaczyć dzieląc figurę na prostsze, dla których pola powierzchni są znane.

Zginanie względem osi poziomej "z" zaznaczonej na rysunku. Oś przechodzi przez środek ciężkości teownika.

Wybierz inny przekrój

Wynik obliczeń
Moment bezwładności
Położenie środka ciężkości eI
Położenie środka ciężkości eII
Wskaźnik wytrzymałości WI
Wskaźnik wytrzymałości WII
Pole powierzchni
Oblicz moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni
mm
mm
mm
mm