Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni dla przekroju trójkątnego


Przekrój-trójkąt
Położenie środka ciężkości:
eI = 2h / 3     eII = h / 3

Moment bezwładności:
J = bh3 / 36

Wskaźnik wytrzymałości na zginanie:
WI = bh2 / 24     WII = bh2 / 12

Pole powierzchni:
F = bh / 2

Zginanie względem osi poziomej "z" zaznaczonej na rysunku. Oś przechodzi przez środek ciężkości trójkąta.
Wskaźniki WI i WII oblicza się ze wzorów:  WI = J / eI    WII = J / eII
gdzie eI i eII - odległości punktów skrajnych od osi obojętnej "z"

Wybierz inny przekrój

Wynik obliczeń
Moment bezwładności
Wskaźnik wytrzymałości WI
Wskaźnik wytrzymałości WII
Pole powierzchni
Oblicz moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni
mm
mm