Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Obliczanie sprężyny śrubowej naciągowej

Oznaczenia:
d - średnica drutu sprzężyny,
Lo - długość sprzężyny nieobciążonej,
Dz - średnica zewnętrzna sprzężyny,
Dp - średnica podziałowa sprzężyny,
Dw - średnica wewnętrzna sprzężyny
Po wprowadzeniu średnicy sprężyny, grubości drutu, liczby zwojów czynnych, napięcia własnego i rodzaju zaczepów, kalkulator obliczy całkowitą liczbę zwojów, moduł sprężystości materiału sprężyny, naprężenia dopuszczalne na skręcanie, sztywność sprężyny, dopuszczalne wydłużenie sprężyny, dopuszczalną siłę , masę netto sprężyny , długość sprężyny w rozwinięciu (długość drutu), długość sprężyny nieobciążonej z zaczepami.

Wybierz inną sprężynę

Błąd wykonania obliczeń!
Proszę sprawdzić wprowadzone dane i powtórzyć obliczenia.
Wynik obliczeń
Gatunek drutu
Napięcie własne
Zaczepy sprężyny
Średnica drutu d
Średnica zewnętrzna sprężyny Dz
Średnica podziałowa sprężyny Dp
Średnica wewnętrzna sprężyny Dw
Moduł sprężystości G
Naprężenia dopuszczalne na skręcanie ks
Masa netto sprężyny
Długość sprężyny w rozwinięciu
Dopuszczalne wydłużenie sprężyny
Sztywność c
Dopuszczalna siła
Liczba zwojów czynnych
Całkowita liczba zwojów
Długość sprężyny nieobciążonej z zaczepami Lo
Wskaźnik kształtu sprężyny Dp / d
()

Kalkulator sprężyny śrubowej naciągowej
N
mm
mm (max 25,0mm)
zaczepy półzaczepy zaczepy okrągłe