Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Obliczanie umowy o dzieło

Umowa o dzieło należy do umów o świadczenie usług, które uregulowane są w kodeksie cywilnym.
W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający – do zapłaty wynagrodzenia.
Zatem jest to umowa prowadząca do osiągnięcia końcowego rezultatu, za który przyjmujący zamówienie otrzymuje zapłatę.
Za osobę zatrudnioną w ramach umowy o dzieło nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Jeżeli kwota należności określona w umowie o dzieło nie przekracza 200 zł to będziemy mieli do czynienia z poborem zryczałtowanego podatku.
Jeżeli kwota należności z umowy przekracza 200 zł lub w umowie nie określono kwoty należności, a jedynie sposób jej wyliczenia, wówczas należy obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.
Przykłady: wykonanie strony internetowej, napisanie programu, namalowanie obrazu, wykonanie projektu itp.

Wynik obliczeń
Kwota brutto umowy
Koszty uzyskania przychodu
Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu)
Podatek naliczony
Podatek do zapłaty (po zaokrągleniu)
Wynagrodzenie (kwota netto)

Obliczenie umowy o dzieło

   

Kalkulator podaje wyniki, które służą jedynie do celów informacyjnych i nie można ich wykorzystywać w warunkach działania podmiotów gospodarczych.