Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Obliczanie umowy zlecenia

Skorzystaj z kalkulatora i wystaw rachunek do umowy zlecenia.

Zawierając umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonywania określonej w umowie czynności dla dającego zlecenie. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu osiągnięcia założonego celu. Rezultat nie jest w tej umowie elementem koniecznym, ważne są natomiast działania w celu jego osiągnięcia.
W przypadku umowy zlecenia składki ubezpieczenia są odprowadzane na normalnych zasadach, liczonych od podstawy, którą stanowi wynagrodzenie zleceniobiorcy. Składka chorobowa jest dobrowolna.
Przykłady: nauka obsługi komputera, reprezentowanie w sądzie, utrzymanie porządku na terenie obiektu, opieka nad dziećmi itp.

Wynik obliczeń
Kwota brutto umowy
Koszty uzyskania przychodu
Wyliczane składki
Składka emerytalna
Składka rentowa
Składka chorobowa
Składki ZUS razem
Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu)
Podatek naliczony
Składka na ubezp. zdrowotne
Składka na ubezp. zdrowotne podlegająca odliczeniu
Podatek do zapłaty (po zaokrągleniu)
Wynagrodzenie (kwota netto)

Obliczenie umowy zlecenia

Kalkulator podaje wyniki, które służą jedynie do celów informacyjnych i nie można ich wykorzystywać w warunkach działania podmiotów gospodarczych.